ให้บ้านของคุณเป็นที่พักฟื้น หน้าที่ฟื้นฟูให้เป็นหน้าที่ของเรา

Physical home care เรามีนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ที่พร้อมจะเดินทางไปรักษาคุณถึงที่บ้านทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนและตรวจเชื้อก่อนเข้าบ้านคุณทุกครั้ง 


       กายภาพบำบัด (Physical therapy) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยชิวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็นฝ่ายตามความเชี่ยวชาญต่อไปนี้


-กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท  ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองและระบบประสาท เช่น

     โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือด อุด ตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทาลาย ส่งผลให้เกิดอาการฝั่งตรงข้ามของสมองมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการเกร็ง

     โรคพาร์กินสัน(parkinson's disease)เป็นการเสื่อมของเซลล์สมองบริเวณแกนสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทที่เรียกว่า โดปามีน (Dopamine) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อสารเคมีในสมองเสียสมดุลไป จึงทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น อาการสั่น เกร็ง เดินก้าวสั้น กล้ามเนื้อแข็งตึง

     ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก และกล้ามเนื้อลีบ ทั้งยังมีปัญหากับการพูด การเคี้ยว การกลืนอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย และการหายใจ โดยอาจเกิดจากเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย และอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้

     โรคแพ้ภูมิตัวเอง(SLE:systemic lupus erythematous) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภูมิคุ้มกันจะไปทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายจนเกิดการอักเสบและผิดปกติกับอวัยวะทั่วร่างกาย

    โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากภาวะต่างๆ จากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน การอ่อนแรงหลังการผ่าตัด การอ่อนแรงหลังจากการฉีดวัคซีน

 

-กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic physical) หรือบางคนอาจเรียกชื่อตรงตัวว่ากายภาพบำบัดแบบออร์โธปิดิกส์ เป็นการกายภาพเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal) ประกอบไปด้วย กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และเส้นเอ็น พังผืด (Fascias) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue)  โดยนักกายภาพบำบัดจะสามารถประเมินอาการของคุณ หรือทำงานร่วมกับแพทย์ที่รักษา เพื่อกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ


-ระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด

    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา การรักษามุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้ป่วยเริ่มเดินเร็วที่สุด เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการนอนนานๆ และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะ ประกอบด้วยการจัดท่า การเคาะปอด สั่นปอด การดูดเสมหะ การไออย่างถูกวิธี ยกตัวอย่างกลุ่มผู้ป่วยระบบหายใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD

ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง (Neurological surgery)

ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดหัวใจ (CABG) หรือ Bypass

ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือการสวนขยายหลอดเลือด

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด


กายภาพบำบัดในเด็ก

             ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหว ฝึกการทรงตัวขณะนั่ง ยืน และฝึกเดินด้วยเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด โดยมีทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ ได้แก่

เด็กสมองพิการ(CP:Cerebral Palsy)

เด็กคอเอียงแต่กำเนิด

เด็กดาวน์ซินโดรม

เด็กหัวโต หรือหัวบาตร

เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

เด็กกล้ามเนื้อฝ่อลีบ เด็กที่มีความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างหลอดประสาทที่ไม่สมบูรณ์

กายภาพบำบัดแบบกลุ่ม ทางเรายังมองว่าเป็นสิ่งที่ทุกทุกองค์กรควรมี จากแบบสอบถามและสำรวจ ส่วนมากหลายคนมีท่าทางการทำงานที่ผิด และเป็นซ้ำๆ ทำให้มีอาการปวดเมื่อยตามมา จนเกิดอาการปวดเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจนถึงต้องผ่าตัด เพราะไม่รู้ท่าทางการทำงานที่ถูกต้องและท่าบริหารแก้อาการปวด พอเราเข้าไปสอนท่าบริหารเพื่อลดอาการปวดและปรับท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ผู้คนในองค์กร มีอาการปวดเมื่อยลดลงอย่างเห็นได้ชัด และทำงานได้โดยไม่มีการปวดเมื่อยมารบกวน จึงทำงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เรามีบริการรักษากายภาพบำบัดถึงบ้านคุณ

ข้อดีของบริการของเรา

  - ไม่เสียเวลา และค่าเดินทาง ให้นักกายภาพบำบัดของเราเดินทางไปหาคุณ

  - สามารถเลือกเวลารักษาได้เอง

  - ไม่ลำบากต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  - ลดความเสี่ยงต่อการออกมาติดเชื้อ และนักกายภาพบำบัดของเราผ่านการฉีดวัคซีนและตรวจเชื้อก่อนเข้าบ้านคุณทุกครั้ง

  - เครื่องมือการรักษาครบครันเหมือนยกแผนกกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านคุณใช้ได้ฟรีไม่อั้น
เราสามารถฝึกธาราบำบัดที่บ้านท่านได้ หากท่านมีสระว่ายน้ำ

นักกายภาพบำบัดของทีมเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนรับใช้ทีมชาติ 

      เรามีสินค้าที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการปวดตึงกล้ามเนื้อมาแนะนำ ที่คนทั่วไปนำไปรักษาตัวเองหรือญาติได้ที่บ้าน เป็นเครื่องที่เรานำมาปรับค่าไฟโดยเฉพาะ มีวิธีการใช้งานที่ง่ายขึ้นและมีนักกายภาพบำบัดของเราแนะนำการใช้งานได้ตลอดเวลา สนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามทางLineของบริษัทได้เลย (เป็นสินค้าที่มีเฉพาะบริษัทเราเท่านั้น)รีวิวเคสตัวอย่าง มากกว่า1,000เคสทั่วกรุงเทพและปริมณฑล    ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ72ปี ลื่นล้มในห้องน้ำ ศรีษะกระแทรกพื้น ทำให้สมองเสียหายบางส่วน แรกพบด้วยอากาารนอนติดเตียง แขน ขาเกร็ง และมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสับสนร่วมด้วย หลังจากทำกายภาพบำบัดกับทีมเรา โดยโปรแกรมเร่งการเดิน เพียง5สัปดาห์ คนไข้สามารถฝึกเดินได้ด้วย walkerโดยมีนักกายภาพบำบัดออกแรงช่วยพยุงเพียงเล็กน้อย ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

ก่อนจะรีวิว ขออนุญาตอธิบายโรคก่อนนะครับ

    ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก และกล้ามเนื้อลีบ ทั้งยังมีปัญหากับการพูด การเคี้ยว การกลืนอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย และการหายใจ โดยอาจเกิดจากเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย และอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้  ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรค ALS มักจะเสียชีวิตภายในเวลา 3-5 ปี เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว แต่มีบางเคสที่อยู่ได้มากกว่า10ปี ขึ้นกับการดูแลร่างกาย การทำกายภาพบำบัดก็ช่วยได้ในส่วนนั้น

สำหรับเคสสนี้ถือว่าเป็นอีกเคสที่น่าเห็นใจ 

     ผู้ป่วยหญิงไทยอายู72ปี แรกพบด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวกเปียก พูดแล้วมีอาการเหนื่อย แพทย์วินิจโรคALS หลังจากที่ทำกายภาพบำบัดกับทีมเราได้6สัปดาห์ คนไข้สามารถนั่งได้ด้วยตัวเอง และเริ่มฝึกยืนและเดินกับwalkerโดยมีนักกายภาพบำบัดออกแรงช่วยยก อาการคนไข้สดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีกำลังใจที่ดีขึ้น ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

   ผู้ป่วยชายไทยอายุ85ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Bell’s Palsy แรกพบอาการมีกล้ามเนื้อใบหน้าตก และอ่อนแรงครึ่งซีก เรารักษาโดยการกระตุ้นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อใบหน้าและออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้า ภายใน3สัปดาห์ คนไข้ก็หายได้เลย

    Bell’s Palsy โรคที่มีการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7ที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้า ส่งผลให้มีกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก


     ผู้ป่วยชายไทย อายุ74ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น พาร์กินสัน แรกพบด้วยอาการ กล้ามเนื้อแขนขาสัั่น เกร็งแข็ง เดินก้าวสั้นและมีสะดุดขณะเดิน หลังจากทำกายภาพบำบัดกับทีมเรา คนไข้มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง และสามารถเดินก้าวยาว โดยไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม ปัจจุบันคนไข้ทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติแทบจะ100% ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

   ผู้ป่วยชายชาวอเมริกาอายุ94ปี แพทย์วินิจฉัย STROKEแรกพบมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก สามารถเดินได้แต่ต้องมีคนพยุง ที่บ้านคนไข้มีสระว่ายน้ำ จึงทำการรักษาโดยการฝึกเดินในน้ำ คนไข้สามารถเดินได้ดีมากและมาฝึกเดินต่อบนบก คนไข้สามารถเดินได้ดีขึ้น

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ85ปี ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เนื่องจากหกล้มทำให้ข้อสะโพกหัก และมีอาการกลัวล้มไม่กล้าลงน้ำหนักในข้างที่ผ่าตัด ทำกายภาพบำบัดกับทีมเราเพียง1เดือน คนไข้กลับมาเดินได้ปกติ

    ผู้ป่วยชายไทย อายุ92ปี แพทย์วินิจฉัย STROKE(เส้นเลือดในสมองแตก) แรกพบมีกล้ามเนื้ออ่อนแรกซีกขวา นอนติดเตียงไม่ได้เดินมา4เดือน หลังจากทำกายภาพบำบัดกับทีมเราโดยโปรแกรมเร่งการเดิน เพียง3สัปดาห์ สามารถลุกขึ้นมานั่งด้วยตัวเองและฝึกยืนและเดินได้ถึง5เมตร เป้าหมายคือการเดินได้ด้วยตัวเองต้องการไซซ์ไหนคะเองกับไม้3ขา(cane)ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

      ผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปี แพทย์วินิจฉัยSTROKE(เส้นเลือดในสมองตีบ) แรกพบด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดและมีการกลืนลำบากให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดกับทีมเราเป็นเวลา6สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถฝึกเดินได้กับไม้สามขาcane สามารถกินกลืนได้เองและพูดชัดขึ้น ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

   ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ78ปี รอคิวการผ่าตัดเปลี่นข้อเข่าทั้ง2ข้าง แรกพบมีอาการปวดเข่า ยืน เดินไม่ได้เนื่องจากอาการปวด เราทำการฟื้นฟูก่อนผ่าตัด2สัปดาห์ผู้ป่วยสามารถเดินได้ระยะทาง10เมตรกับwalker และหลังผ่าตัด5วัน ผู้ป่วยเริ่มฝึกเดินได้กับwalker ทำกายภาพบำบัดกับพวกเราเพียง1เดือนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ปกติ ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำกายภาพบำบัดและสู้กับโรคไปด้วยกันครับ

ผู้ป่วยชายไทย อายุ76ปี แพทย์ยังหาสาเหตุไม่พบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ แรกพบมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วล่างกาย ปวกเปียก นอนติดเตียง ผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นการอ่อนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อโควิด-19 ทำกายภาพบำบัดกับเราโดยโปรแกรมเร่งการเดิน ผู้ป่วยสามารถยืนได้กับwalkerใน1สัปดาห์


เราเป็นนักกายภาพบำบัด คนไข้จึงไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ